Infograafika

Infograafika stiil on julge ja puhas, kus andmete eristamiseks kasutatakse omavahel kontrastseid värve. Värvide kasutamise järjepidevuse tagamiseks on värvide kasutamine diagrammides ette nähtud järjekorra alusel.


01. Joondiagramm


02. Pinddiagramm


03. Kaart

Erinevate maakondade ja piirkondade ümber on valge piirjoon.


04. Tulpdiagramm


05. Rõhttulpdiagramm

06. Summatulpdiagramm


07. Puukaart


08. Võrkdiagramm


09. Sektordiagramm


10. Rahvastikupüramiid