Vahekaardid

Vahekaart on navigeerimiskomponent, mis võimaldab ühes aknas kuvada mitut infopaneeli.

Horisontaalne vahekaart

Vertikaalne vahekaart


Akordion


Sisukord komponent

Sisukord komponent kasutatakse andmete visualiseerimiseks hierarhilises struktuuris.