Vihjed

Vihjed on peidetud informatiivsed tekstikastid, mis ilmuvad kursoriga elementide peale minnes või klõpsates.

Vihje on 5px aktiivsest elemendist üleval pool.

Kausta valgetel elementidel varju: box-shadow: 0px 4px 24px rgba(0, 0, 0, 0.1);