Modal-aknad

Modaalseid aknaid kasutatakse siis, kui kasutaja tähelepanu tuleb suunata olulisele infole.

Modaalaken kuvatakse kihina üle kujunduse #F8F8F8 (90% opacity).

Moodaalaknal võib olla pealkiri, kui vaja.