Tabelid

Tabelid sobivad andmestikkude kuvamiseks.Tabelid kuvavad teavet lihtsasti loetaval viisil, hõlbustades infomustrite leidmise.

Tüpograafia tabelites

Tabelite lugemine ja numbrite võrdlemine on lihtsam, kui kümned ja sajad vertikaalselt joonduvad. Tabelis kasutatakse H6 kirjastiili.

Lahtrid