Kujundus

Piltide, teksti ja graafiliste elementide järjepidev paigutus aitab tagada ühtse brändi identiteedi. Teksti suuruse valik aitab informatsiooni hierarhia loomisel ning piisav ruum erinevate elementide vahele tagab inforikaste materjalide mugavama lugemise.

Kasuta kujunduse loomisel järgmisi elemente:

  1. muster
  2. logo
  3. päis
  4. pealkirjad
  5. visuaalid: pildid, graafikud
  6. tekstiline sisu

Mustrit koos logoga kasutatakse brändielemendina taustal või ääres

A4 dokumendikaane kujunduse näide


Esitluse kujunduse näide

Mustrit ja logo kasutatakse brändielemendina vasakus servas, kus on ruumi pealkirjade ja detailse info jaoks.


Lisainfo

Lisainfo lisamiseks (kuupäev, lehekülje number, teema jne) lisage kast. Lehekülje number on musta ruuduga ja üksikud numbrid algavad nulliga, nt 03. Kasti sees on tekst suurtähtedes.


Vaata kujundusnäiteid: