Ikoonid

Ikoonid on olulised väikesed elemendid, mis aitavad sõnumeid veel omakorda visuaalselt edasi anda. Ikoonid on joongraafika stiilis, mis võimaldab minna detailsemaks võrreldes täisvärviga koonidega.

Väikesed ikoonid koos linkidega aitavad kasutatavust ja intuitiivset navigeerimist veebisaitidel ja liidestes.

Ikoonide loomisel kasuta 2 px joone paksust.

Illustratiivsed ikoonid

 • Heaolu
 • Tervis
 • Haridus
 • Keskkond
 • Teadus- ja arendustegevus
 • Põllumajandus ja kalandus
 • Transport
 • Energia
 • Infoühiskond
 • Riigijuhtimine
 • Rahvusvahelised suhted
 • Välispoliitika
 • Kaitse ja riiklik julgeolek
 • Kultuur
 • Kaasav ühiskond

Funktsioonikoonid


Sotsiaalmeedia ikoonid


Graafikute ikoonid

Näide liideses kasutatavate ikoonide kohta: