Kujundus

Järjepidevus Statistikaameti erinevate veebilehtede kujunduses tugevdab brändi ja läbivalt sarnaste elementide kasutamine vähendab kognitiivset koormust. Üldine veebileht, andmebaas ja juhtpaneel kasutavad sarnast navigeerimis- ja paigutusloogikat.


Üldise veebilehe näide


Päis ja navigatioon

Päis koosneb kahest sektsioonist, musta värvi tasutaga meta-päisest ja mustritaustaga valgest päisest. Meta päis on kõigil SA veebisaitidel ühesugune, aidates kasutajal navigeerida erinevate SA veebiplatvormide vahel ja koguda ühist teavet, näiteks sotsiaalmeedia linke, kontakte ja keeli.

Lehel alla liikumisel pole päis ülaserva kleepuv, vaid ilmub siis, kui kasutaja peatub ja liigub üles.


Küpsised


Jalus

Jalus sisaldab teavet, mis on kaasatud iga lehe allosas, näiteks kontaktinfot või linke olulistele toimingutele või lehtedele.


Juhtlaud/databaas

Keerukad kasutajaliidesed, näiteks juhtlauad ja andmebaasid, sisaldavad palju teavet, tekitades vajaduse hästi struktureeritud paigutuse järele. Paneele saab nupuga peita, lisades kasulikku ruumi info tarbimiseks.

Vasak paneel

Vasakul paneelil peaks olema navigeerimisinfo või külgmenüü.


Parem paneel

Parempoolsel paneelil peaks olema meta info või lisateave. Must taust aitab eristada infot üldisest heledast kujundusest.