Meie bränd, meie identiteet

Maailm meie ümber on kiire ja värvikas. Kogu see mitmekesisus põhineb struktuuril, andmepunktide võrgustikul, mis kirjeldavad ja põhjustavad seisundit, mida me universumina täheldame. Need andmepunktid annavad meile võimaluse jälgida, välja võtta, uurida ja selgitada maailma ning selles leiduvaid protsesse.

Statistikaameti logo on sõnaühend Eesti Statistika. Logo kasutatakse koos üheksast võrdsete vahedega andmepunktidest koosneva sümboliga.

Need üheksa andmepunkti peegeldavad andmeid ja on joondatud võrgustikuga mis andmeid seob.

Logo sümbol on ühendatud ka Eesti valitsuse ühtse identiteedisüsteemiga, hoides riigi vapi proportsioone ja vihjates, et riik on andmed, selle kõige algelises vormis.

Et tagada sõltumatu ja erapooletu analüüsi täielik selgus, ei ole identiteet riiklikust süsteemist tuletatud, vaid on pigem selle kommentaar, või röntgenuuring sellesse.


Kõik Eesti Statistika materjalid järgivad järgmisi põhimõtteid:

  1. asjakohasus
  2. täpsus
  3. ajakohasus
  4. õigeaegsus
  5. kättesaadavus
  6. võrreldavus
  7. selgus
  8. neutraalsus 

Graafilise identiteedi alla läheb ühtselt kokku sobiv logosüsteem, punktiir ruudustik muster, tüpograafiasüsteem, värvisüsteem ja muud elemendid, mis on loodud selleks, et aidata analüüsida ja selgitada maailma mitmekesisuse taga olevaid andmeid ning innustada teisi sama tegema.